آموزش دسترسی به پوشه روت درسی پنل

آموزش هاست سی پنل

 

آموزش دسترسی به پوشه روت هاست یا pulic_html در هاست Cpanel

ابتدا وارد سی پنل شده سپس در بخش Files  برروی گزینه File Manager  کلیک می کنیم.

public_htmlدر صفحه ای کوچکی که باز می شود برروی گزینه GO  کلیک می کنیم.

cpanel filemanager