آموزش درست کردن دیتابیس درسی پنل

آموزش هاست سی پنل

 

آموزش ساختن دیتابیس یا پایگاه داده ها در سی پنل cpanel databases

ابتدا وارد سی پنل شده و سپس از سربرگ Databases برروی گزینه MySQL Databeses کلیک می کنیم.

cpanel databases

در قسمت Create New Database  پسوند دیتابیس مورد نظر را مانند عکس و مثال ، در کادر خالی وارد می کنیم .

myfarsiw_FdRtYu : مانند مثال

و سپس برروی گزینه Create Database  کلیک می کنیم . سپس در صفحه باز شده برروی گزینه Go Back  کلیک می کنیم .

cpanel mysql

سپس باید یوزر مورد نظر دیتابیس را درست کرد . در قسمت Add New User ، یوزر مورد نظر را مانند مثال و عکس وارد می کنیم . و بقیه کادرهای خالی را پر کرده و بر روی گزینه Create User   کلیک می کنیم . سپس در صفحه باز شده برروی گزینه Go Back  کلیک می کنیم .

myfarsiw_DsTYuBx : مانند مثال

cpanel databases

نکته : در هنگام درست کردن دیتابیس و یوزر مورد نظر ، حتما در جایی نام دیتابیس و یوزر را به همراه پسورد ذخیره نمایید .

در پایان در قسمت Add User To Databases  بر روی گزینه Add کلیک می کنیم .

mysql

و در صفحه باز شده ، تیک گزینه ALL PRIVILEGES  را می زنیم .
سپس بر روی گزینه Make Changes  کلیک می کنیم . سپس در صفحه باز شده برروی گزینه Go Back  کلیک می کنیم .

mysql4