اضافه کردن دامنه در دایرکت ادمین

آموزش هاست دایرکت ادمین

 

آموزش اضافه کردن دامنه domain setup در هاست directadmin

جهت اضاف کردن دامنه در دایرکت ادمین به روش زیر عمل می کنیم .

ابتدا وارد پنل دایرکت ادمین شده و سپس از قسمت Your Account برروی گزینه Domain Setup کلیک می کنیم .

setupdomain1

سپس در صفحه باز شده برروی گزینهAdd Another Domain  کلیک می کنیم .

setupdomain2

در مرحله بعدی ، در باکس یا جدول باز شده را به صورت زیر پر می کنیم .

Domain: نام دامنه مورد نظر

Bandwidth: پهنای باند

Disk space : فضای هاست یا سرویس میزبانی

نکته : بقیه گزینه ها نیز مانند Secure SSl , CGI , PHP  بهتر است به صورت پیشفرض باقی بمانند .   

در حالت عادی دامنه جدید ، فضای هاست و همچنین پهنای باند را دامنه اصلی تقسیم می کند

هرچند در صورتی که بخواهید برای دامنه جدید محدودیت قائل شوید ، می توانید مقدار پهنای باند یا فضای هاست را تعیین کنید .

setupdomain3

در نهایت برروی گزینه Create کلیک می کنیم .