آموزش امنیت هاست

آموزش امنیت سی پنل

 cpanel security

آموزش امنیت هاست و سرویس میزبانی سی پنل cPanel :

سرویس میزبانی و هاست نیز مانند سایت شما نیاز به تنظیمات و ایمن سازی دار