بروزرسانی جوملا

آموزش امنیت سایت جوملا

 joomla update

آموزش بروزرسانی و آپدیت نسخه جوملا joomla Update :

نکته :  قبل از بروزرسانی یک نسخه پشتیبان یا بک آپ از سایت تهیه نمایید .

بروزرسانی جوملا به دو طریق اتوماتیک و دستی امکان پذیر می باشد.

1 2 3